GÅRDEN KVACK & KACKEL ÄPPLEN ÄTA & HANDLA B&B KONTAKT


VÄNNEBERGA GÅRD

Hej,
Här bor Annika och Janne med barnen Morten ( 6 år), Thérese (12år)  och Johanna (hemma ibland men måltidsekolog och jobbar som kökschef på Junibacken ). Vi har en vision om en levande gård till glädje för oss och andra.
Här på gården pågår ständig renovering och underhåll av både byggnader och mark, inomhus och utomhus jämte det dagliga och efter vad årstiderna tillåter. Passionens för mat och fina råvaror är ett familjeintresse.
Vi har flera medarbetare på gården som bidrar till verksamheten på olika sätt-här finns alltid folk på plats!

Stora huset är nybyggt efter en brand 2001 och är byggt efter 1700-tals modell. Mycket vackert timmer och fina detaljer med genuint hantverk- ett unikt hus.
Flygeln var ett rasfärdigt ruckel när vi kom hit men är sedan våren 2014 ett topprenoverat fint boningshus som vi har uthyrt.

Lilla kanaltorpet är under renovering.
Ekonomibyggnaderna får också isolering, ny färg, lagad panel och bättre eldragning mm.
Många liter ljus Falurödfärg går åt och Allbäcks Linoljefärg bidrar på ett förtjänstfullt sätt till att bevara och försköna husen på bästa sätt.
Trivsel, glädje, miljöhänsyn, långsiktighet  och hållbarhet är viktiga mål för oss i vårt liv på och med gården.


Vänneberga Gård AB  •  614 92 Söderköping  •  Tel. 0121 - 104 11